Finansiering af projekter, der gør verden grønnere

Om Danmarks Grønne Fremtidsfond

Danmarks Grønne Fremtidsfond blev i 2020 etableret af den danske regering og partierne bag finansloven. Danmarks Grønne Fremtidsfond har som formål at bidrage til en national og global grøn omstilling, herunder udvikling og udbredelse af teknologier, omlægning af energisystemer til vedvarende energi, lagring og effektiv anvendelse af energi mv. og fremme af global eksport af grøn teknologi, særligt inden for vind. Samtidig skal fonden bidrage til at løse de udfordringer, som klimaforandringerne og en voksende verdensbefolkning skaber i form af fødevaremangel og vandknaphed. Investeringer inden for fonden vil følge FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, så det sikres, at der i projekterne fx tages vare på de ansattes rettigheder, ligesom de virksomheder, der investeres i, skal betale den skat, de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler.

Danmarks Grønne Fremtidsfond har et samlet kapitaltilsagn på 25 mia. kr., som er fordelt på fire statsejede fonde, nemlig EKF Danmarks Eksportkredit, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), Danmarks Grønne Investeringsfond (DGIF) og Vækstfonden (VF).

Læs mere på regeringens hjemmeside.